ಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಗರೆ, ಪ್ರಿಮ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ 2020 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ! ಪ್ರಿಮ್ರೋಸ್ ಮೇಲಿನ‌ ಶಾಪ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ 2020 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರಿ! ಲೇಖಕರು: ವಿನಯ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರ‌ ಶಂಕರ್ (@kiara_shankar ). ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಜೋಡಿ!
ಅನುವಾದ: ಚಂದನ ವೆಂಕಟೇಶ್ (@iamchandanavenkatesh )
ಪ್ರಕಾಶಕರು: ವಿಕಿ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್( @vikipublishing ), ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ , ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, USA.

 

Dear Kannada book readers, Primrose and team are coming to Bangalore in late 2020. Be prepared to give them a warm welcome! #primrosescursebook , Kannada Edition is releasing in late 2020.

Be on the lookout!

Authors: Vinay Shankar & Kiara Shankar(@kiara_shankar ). A Father-Daughter Duo!
Translation by Chandana Venkatesh (@iamchandanavenkatesh )
Publisher: VIKI Publishing™ , San Francisco, California, USA.

 

BEST FICTION BOOK FOR CHILDREN AND TEENS. THIS BOOK TEACHES TRUE FRIENDSHIP, COURAGE, AND MORAL VALUES!

 

 

Primrose's Curse : Kannada Edition

$16,99Prezzo
  • All purchases are nonrefundable

     

     

     

© 2020 by VIKI Publishing® . VIKI Publishing® is a registered trademark of VIKI Publishing, California USA. All rights reserved.